Ny bro over Remstrup Å får dispensation

Etableringen af en ny bro over Remstrup Å til Nordskovvej er kommet et skridt nærmere. Kommunen har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at bygge broen.

Den 55 meter lange bjælkebro skal etableres midt mellem de to eksisterende broer over åen. Jernbanebroen bliver, hvor den er, mens stibroen skal flyttes lidt.

Arbejdet med at flytte stibroen og bygge en ny bro tager sammenlagt mellem 38 og 69 uger.

Af hensyn til Hjejlebådene og andre større både, skal der så vidt muligt arbejdes uden for højsæsonen. Derfor kommer arbejdet til at foregå over halvandet år fra januar 2018 til juni 2019.

I går gav Kommunen dispensation til byggeriet. Den dispensation kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet de næste fire uger, så den er ikke endelig endnu.

Ifølge de foreløbige rapporter koster flytningen og byggeriet af en ny bro 16 millioner kroner.

broerneoverremstrupaa