Foto: Hospitalsenhed Midt

Patienter skal selv styre medicinen

Patienter på Regionshospitalet Silkeborg skal fra næste måned selv have ansvar for deres medicin under indlæggelse. Det vil sige selv doserer medicinen og sørger for at indtage den på de rigtige tidspunkter.

I starten af oktober iværksætter Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg projektet "Min Sundhed – Min Medicin". Projektet går ud på, at alle indlagt patienter på medicinske afsnit får ansvaret for egen medicin under indlæggelsen - i videst muligt omfang.

Hidtil har sundhedspersonalet har stået for opbevaring, dosering og udlevering af al medicin under indlæggelse.

Målet er, at den nye tilgang skal give patienterne mere viden om og bedre forståelse for medicinen, og hvorfor de skal tage den.

- Når patienterne går ud af hospitalets døre, skal de alligevel kunne håndtere det selv. Så hvorfor ikke starte allerede på hospitalet?, siger afdelingssygeplejerske Susanne Brogaard.

Når en patient bliver indlagt, vurderer en sygeplejerske eller farmakonom, i hvor høj grad patienten er i stand til selv at styre medicinen. Nogle patienter kommer til at styre al medicin selv. Nogle får fortsat hjælp til dosering af personalet, men skal selv sørge for at tage medicinen. Den tredje og sidste gruppe er patienter, der er i en tilstand, hvor det er nødvendigt, at personalet fortsat har det fulde ansvar for medicineringen.

- Vi ønsker på ingen måde at gå på kompromis med sikkerheden eller lade patienten i stikken. Tværtimod mener vi, at et langt større samarbejde mellem patient, pårørende og sundhedspersonale omkring medicinen vil mindske fejl og misforståelser og øge patienttilfredsheden, siger Susanne Brogaard.

[caption id="attachment_16647" align="alignnone" width="592"]Farmakonom Hanne Emilie Lund Feldbak, afdelingssygeplejerske  Susanne Brogaard og sygeplejerske Camilla Gottenborg Hansen.  Foto: Hospitalsenhed Midt Farmakonom Hanne Emilie Lund Feldbak, afdelingssygeplejerske
Susanne Brogaard og sygeplejerske Camilla Gottenborg Hansen.
Foto: Hospitalsenhed Midt[/caption]