120 almene boliger på vej i Balle

Midtjysk Boligselskab arbejder for tiden på planerne om 120 almene boliger på Bredhøjvej i Balle - med skoven som nabo.

Byggeriet skal færdiggøres i etaper og kommer til at bestå af fire blokke på hver 30 boliger. Den første boligblok forventes færdig i foråret 2019. Ifølge de foreløbige planer skal byggeriet af den første blok begynde i marts 2018.

Boligselskabet har lagt bud ind på to grunde, der i dag tilhører Teknisk Skole og har adresse på Kejlstrupvej.

De to grunde ligger inde bag Teknisk Skole og Erhvervsakademi Dania og har i dag vejadgang fra Kejlstrupvej, den skal flyttes til Bredhøjvej.

Udlejningen af boligerne begynder snarest.

[caption id="attachment_16808" align="alignnone" width="592"]luftfotobredhoejvej Nederst til venstre ses Erhvervsakademi Dania og længst til højre ses Teknisk Skole. De to grunde øverst til venstre skal rumme de 120 boliger og får adgangsvej fra Bredhøjvej. Foto: Silkeborg Kommune[/caption]