Udsatte rammes af kontanthjælpsloft

- Flere udsatte vil blive sat på gaden efter 1. oktober, det er der slet ingen tvivl om, siger Ellen Birgitte Jensen leder af Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg.

Den dag bliver kontanthjælpsloftet indført med forringelser af de allersvagestes vilkår til følge. Blandt dem de hjemløse og ressourcesvage i byen.

- Man kan vende det blinde øje til, og det vælger nogen at gøre. Men kradser man lidt i overfladen, er der armod og fattigdom her i byen, siger Birger Storgaard Rask, korshærsleder.

Der er omkring 200-250 udsatte i Silkeborg. Af reelt hjemløse er der for tiden seks stykker. Men hjemløshed er en kompleks størrelse og svær at definere, forklarer Ellen Birgitte Jensen. At være hjemløs er ikke kun at leve på gaden og mangle en bolig. Mange såkaldt funktionelt hjemløse er sofasurfere og overnatter hos venner og bekendte. De har ingen fast bopæl og hutler sig gennem tilværelsen.

- Vi har også en gruppe på 10-15 mand, der bor under kummerlige forhold på en campingplads i byen, siger Ellen Birgitte.

De seneste års reformer af førtidspension og kontanthjælp har en klar slagside, og det kan mærkes i varmestuen. Birger Storgaard Rask har været korshærleder i mange år og ser med hovedrysten til, mens tilbuddene til de svage nedprioriteres.

- Reformer er for at spare nu og her, men det er utroligt dyrt for samfundet i det lange løb. Vi risikerer at tabe en masse mennesker på gulvet, advarer Birger Rask.

Flere ting skal til for at gøre varmestuens ansatte arbejdsløse. Birger Rask nævner behovet for flere billigere boliger i byen. Og især de mere fleksible, skæve boliger er nødvendige for at kunne rumme de ressourcesvage borgere, der nogle gange har et kronisk misbrug. Relevante behandlingstilbud og flere pladser i psykiatrien er også nødvendigt.