Foto: Silkeborg Kommune

Vild natur rykker ind i byen

I takt med at Silkeborg vokser, kommer mange planter og dyr under pres. I Silkeborg Kommune vil man derfor skabe flere rum i byen, hvor naturen kan få lov at udfolde sig.

'Natur i byen' er et projekt, der skal gør Silkeborg by grønnere, mere levende og øge biodiversiteten.

- Idéen med projektet er, at lade naturen gro vild med vilje i områder af byen, som ikke gør meget væsen af sig. Det kan være midterrabatter, vejgrøfter og små hjørner af parker. På den måde giver vi plads til vilde planter, dyr og insekter, og samtidig får vi skønne naturoplevelser helt tæt på, siger projektleder i Silkeborg Kommune Elsa Eskesen.

Langs veje som eksempelvis Østre Højmarksvej og Ansvej står vilde blomster i fuldt flor, og spidser man øjne og ører, kan man se og høre, at det også summer af liv mellem planterne.

- Det er meget inspirerende at se, hvordan de naturlige planter, som før blev holdt nede af græsslåningen, nu pludselig myldrer frem helt af sig selv – blot ved at vi nu kun slår græsset 1-2 gange om året frem for 5-6 gange. Det tiltrækker smukke sommerfugle, bier og andre insekter, forklarer Elsa Eskesen

Skilte rundt om i byen
Kommunen har netop opsat skilte på flere af de udvalgte områder i byrummet. Her kan borgerne blive klogere på projektet og læse om, hvilke planter og dyr, de kan være heldige at se i de enkelte områder med Natur i byen.

- Jeg håber, at folk, når de får øje på de fine blomster som kørvel, klokkeblomster og Røllike – og måske endda spotter insekter, kan se værdien og det smukke i, at vi lader naturen ”stå til”, siger Elsa Eskesen.

Indtil videre vokser naturen vildt ti steder i Silkeborg, men det er Kommunens plan at udvide det.

naturibyenskilt-fotokomm