Elever får computere for 5 mio.

Byrådet besluttede i går at afsætte 5,5 mio. kroner til indkøb af nye computere til kommunens elever.

Computerne, nærmere betegnet de såkaldte Chromebooks, vil gå til kommunens skoler og blive fordelt ligeligt i forhold til elevtal.

Har de enkelte skoler ikke har behov for alle computere, hvis eleverne eksempelvis har en Chromebook med hjemmefra i forvejen, vil de overskydende enheder blive fordelt blandt de andre institutioner.

De nye computere skal primært bruges af elever i 4. og 6. klasse, altså mellemskoleelever.

Bevilingen sker som led i skolernes såkaldte IT-strategi, der skal sikre eleverne lige adgang til IT-udstyr til brug i effektiv og moderne undervisning.