Foto: Fastrup TaSelvFoto

Festival får nyt navn

Folkfestivalen ved Tange Sø skifter navn. Fremover er navnet Tange Sø FolkeFestival.

Forklaringen er simpel: folkemusik er ikke længere den bærende genre, der er repræsenteret i musikprogrammet. Ved de to seneste festivaler er den traditionelle skotsk-irske folkemusik blevet suppleret med popmusik.

Udover det nye, mere dækkende navn, er der endnu en ændring på bedding. Også ledelsesstrukturen bag festivalen står overfor en forandring.

Johannes Hansen har valgt at trække sig for at give plads til nye kræfter i bestyrelsen. Med ham forsvinder også det gængse formandsskabskonstellation, for som noget helt nyt kommer stillingen fremover til at bestå af fire mennesker.

Firkløveret på den nye formandspind er Peter Baggerman, René Birch, Charlotte Røhl og Johan Blomberg. De skal deles om arbejdsbyrden.

- Opgaverne og ansvarsområderne har vi fordelt ud fra, hvad der er mest praktisk, for det er jo alt sammen opgaver, som vi skal løse i vores fritid, fortæller Johan Blomberg, der også er talsmand for formandskabet.

I år havde festivalen mellem Viborg og Aarhus ti års jubilæum, og det blev til den publikumsmæssige største succes for festivalen. 3.100 mennesker var denne gang samlet på festpladsen for at nyde god musik og hyggeligt samvær.

Næste års Tange Sø FolkeFestival er sat til lørdag den 2. september 2017.