Sidste års Ungebyråd. Nu skal der vælges nye medlemmer. Foto: Silkeborg Kommune

Valgkampen til ungebyrådet starter nu

I dag bliver valgkampen til ungebyrådet skudt i gang med en paneldebat blandt de 28 opstillede kandidater, der er i alderen 13-17 år.

Der er åben adgang for publikum til arrangementet, der foregår i Kedelhuset kl. 13.

Her får kandidaterne mulighed for at tilkendegive deres holdninger indenfor fire forudbestemte emner.

Skolechef Huno Jensen er vært for dagen og stiller sammen med vælgerne spørgsmål til kandidaterne, så de unge vælgere kan blive klogere på, hvor de skal sætte deres kryds.

Forinden paneldebatten har alle kandidater haft mulighed for at få hjælp til at lave deres egen valgvideo og valgplakat på Silkeborg Bibliotek. Her var der også mulighed for at få råd og vejledning til at vælge en mærkesag.

I sidste uge besluttede byrådet at videreføre ungebyrådet udover den to-årige projektperiode, da parterne er enige om, at erfaringerne med et ungebyråd har været positive og har styrket de unges stemme overfor byrådet.

Derudover er et af de forslag, som sidste års ungebyråd afleverede til byrådet, blevet endeligt vedtaget. Det drejer sig om oprettelsen af et mødested for unge, som skal styrke ungemiljøet, uddannelsesmiljøet og kulturmiljøet. Mødestedet skal derudover danne ramme for møder i ungebyrådet og være til rådighed for de ungdomspolitiske partier.

I næste uge bliver selve valget til ungebyrådet afholdt. Det sker digitalt i alle 7.-10. klasser i Silkeborg Kommune.

De kandidater, der får flest stemmer, løber med pladserne i ungebyrådet. Alle unge i alderen 13-17 år med bopæl i Silkeborg Kommune kan stemme.

Ungebyrådet - helt kort

  • Kan sætte emner på den politiske dagsorden – både i fagudvalg og i Silkeborg Byråd
  • Holder møde i byrådssalen seks gange om året og får en direktør som sekretær
  • Medlemmerne vælges ind for ét år ad gangen

Før hvert møde i ungebyrådet inviteres alle interesserede unge til at mødes med deres ungebyrådsmedlem og diskutere temaet for det kommende ungebyrådsmøde.