Foto: Region Midtjylland

Forskere skal hjælpe diskus-patienter

Næsten en milion danskere lever med smerter i lænden. 150.000 af dem har en diskusprolaps eller anden rygsygdom. Smerter i lænderyggen er den hyppigste årsag til funktionsnedsættelse og er ofte en stor psykisk belastning for patienten. Højt sygefravær eller permanent mistet tilknytning til arbejdsmarkedet og generel dårlig livskvalitet følger ofte i kølvandet på lænderygsmerter.

Regionshospitalet Silkeborgs Rygcenter går med et nyt forskningsprojekt nu forrest i forsøget på at optimere behandlingen af patienter med diskusprolapser. Den røde tråd skal findes i et behandlingsforløb, der ofte er præget af tilfældigheder og standardiserede 'one size fits all'-løsninger. Forskning viser, at det har stor betydning for patientens livskvalitet og helbredelse, hvis et forløb er målrettet og tilpasset den enkelte.

Efter standard-behandlingsforløbet har cirka 90 procent af patienterne det bedre. Men de sidste ti procent fortsætter med at være dårlige og oplever måske ligefrem en forværring.

Det er blandt de ti procent man har fundet 40 patienter til forskningsprojektet, hvor patienternes behandlere også deltager.

- Disse 10 procent er særligt belastede på grund af vedvarende stærke smerter. De er helt centrale i vores nye forskningsarbejde, siger lederen af projektet, konstitueret forskningsansvarlig sygeplejerske, ph.d. Camilla Blach Rossen fra Forskningsenheden på Regionshospitalet Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi.

Forskerne vil blandt andet interviewe patienterne og bruge data fra patientjournalerne og de spørgeskemaer, de udfylder som led i behandlingen.

De vil følge patienterne fra deres første konsultation på Rygcentret og i en periode på et halvt år efter behandlingens afslutning. Under hele forløbet er forskerne med på sidelinjen og følger op med interview med de behandlere, patienten kommer i kontakt med, eksempelvis praktiserende læger, kommunale fysioterapeuter og andre relevante fagpersoner.

- Der kan være mange forskellige professioner involveret i behandlingen af patienter med diskusprolaps i lænden – på hospitalet, i kommunen og i private praksis. De mange overgange udfordrer sammenhængen i behandlingsforløbet, så det interesserer vi os meget for at få afdækket, understreger Camilla Blach Rossen, der fra sit ph.d-arbejde for Syddansk Universitet har stor erfaring i at analysere udredningspakker fra for eksempel sclerose og psykiatri og vil trække paralleller fra disse til forløbet for diskuspatienter.

Projektet vil strække sig frem til marts 2019.