Foto: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg

Ny fusion af SOSU-skolerne i Østjylland

Nu bliver SOSU-Silkeborg til SOSU Østjylland.

Det endelige godkendelse fra Uddannelsesministeriet er endelig i hus, og fusionen af skolerne i Aarhus og Silkeborg er en realitet.

Det betyder, at Silkeborg og Aarhus fremover vil være hovedsæde for uddannelserne i det østjyske.

SOSU Østjylland får samlet set cirka 200 ansatte og 1400 årselever, og vil geografisk omfatte Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Aarhus, Syddjurs, Samsø og Odder kommuner.

Fusionen er sat i værk som en løsning på de svære omstændigheder man står overfor med faldende elevtal, besparelser og færre praktikpladser.

- Ministeriets godkendelse kommer som et lyspunkt i en udfordrende tid, siger bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning.

Målet med den nye skole er at kunne fortsætte med at uddanne folk indenfor sundhed, omsorg og pædagogik på et fagligt højt niveau.

- Derudover får vi nogle muligheder med en mere robust økonomi og større politisk slagkraft, lyder det fra Hans-Jørgen Hørning.

Næstformand i bestyrelsen, Arne Rolighed, hæfter sig desuden ved SOSU Østjyllands muligheder i forhold til fortsat udvikling af skolens fagmiljøer og samarbejdet med praksis. Det er hans forventning, at den nye skole vil kunne spille en mere aktiv rolle i udvikling og forskning indenfor området.

- Og med fusionen vil vi kunne forfølge vores ambitiøse målsætning om at højne uddannelsernes image og tiltrække flere dygtige elever inden for områderne, siger Arne Rolighed.

  • Skolen vil få Aarhus og Silkeborg som hovedskoler og en afdeling i Skanderborg.
  • Fusionen vil geografisk omfatte Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Aarhus, Syddjurs, Samsø og Odder kommuner.
  • Der uddannes personale til de syv kommuner samt Region Midt.
  • Den nye SOSU-skole forventer at have omkring 1.400 årselever og 200 ansatte.
  • Social- og sundhedsuddannelsen er Danmarks største erhvervsuddannelse med et optag på landsplan på over 13831 årselever i 2015, og pædagogisk assistentuddannelse er den tredjestørste, med et optag på over 1900 elever.