Ønsker nye regler for virksomhedspraktik

Borgmester Steen Vindum og formand for Arbejdsmarkedsudvalget Ivan Greve har skrevet til Beskæftigelsesministeren, i håb om at få indført mere fleksible regler for virksomhedspraktik, der er et aktiveringtilbud til ledige.

Målet med ændringen er at nå de svage borgere med begrænset arbejdsevne, så der også er plads til dem på arbejdsmarkedet.

Som det ser ud nu skelnes der ikke mellem en borger, der i praktikken kan arbejde 37 timer og en, der kan arbejde to timer om ugen.

Der er nemlig grænser for, hvor mange borgere en virksomhed kan have i praktik af gangen. Det såkaldte forholdstalskrav, også kendt som rimelighedskravet.

For eksempel må der i virksomheder med færre end 50 ansatte maksimalt være én person i virksomhedspraktik for hver 5 ansatte på ordinære vilkår. Det betyder, at der i en virksomhed med 27 ordinært ansatte kan være 5 personer i virksomhedspraktik.

Det skal sikre, at en person i virksomhedspraktik får det ønskede faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet, ved at ansættelsen sker på en ordinær arbejdsplads med ordinære kolleger, og hvor der kun i begrænset omfang er personer i virksomhedspraktik.

Står det til det lokale arbejdsmarkedsudvalg, skal der blødes op for den regel. Hvis en borger kun er i virksomhedspraktik et par timer om ugen, bør der være plads til flere på arbejdspladsen.

-  På vegne af Silkeborg Byråd vil vi derfor opfordre Beskæftigelsesministeren til at tage problemstillingen op og arbejde for et regelsæt, der tager højde for det ugentlige timetal og at der kan differentieres mellem jobparate ledige og ledige med begrænsninger i arbejdsevnen, skriver Steen Vindum og Ivan Greve i brevet.

Steen Vindum kalder den rigide forholdstalsregel for "uhensigtsmæssig" og ønsker hjemmel til at fravige fra netop dette krav.

- Forholdstalskravet gælder bl.a. af hensyn til konkurrenceforvridning og at der ikke sker en fortrængning af ordinært ansatte. Vi mener, at en modernisering af reglerne sagtens kan ske på en måde, der fastholder hensynet til dette, står der blandt andet i brevet, der er afsendt 28. september.