Kommunen vil træde uden for reglerne

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann (V) har givet Silkeborg og seks andre kommuner grønt lys til et forsøg, hvor de kan træde ud over lovgivningen på special- og handicapområdet.

Muligheden for at afvige fra reglerne skal gøre det lettere at strikke de rigtige tilbud sammen til borgerne.

Det er Silkeborg, Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Skive og Aabenraa kommuner, der har ansøgt om at blive såkaldte frikommuner. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at gennemføre projekter, som normalt ikke er mulige på grund af lovgivningen.

- Vi oplever, at paragraffer og regler ofte spænder ben for vores bestræbelser på at give borgerne de bedst mulige tilbud, og nogle af de procedurer, vi skal følge, giver for meget bøvl for både borgerne og os. Nu får vi muligheden for at udfordre lovgivningen og sætte projekter i gang, der forhåbentligt giver mere mening for borgerne, siger Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune, der er tovholder på forsøget.

Et af de tiltag, der kan komme på tale, er at bruge flere teknologiske hjælpemidler, end det lovgivningsmæssigt er muligt i dag.

Det kan for eksempel være ved at sætte en alarm på en udadreagerende borger i et botilbud, så personalet får besked og er forberedt, når han går ud blandt de andre beboere.

- Vi glæder os i frikommunenetværket til at trække i arbejdstøjet og vise, hvilke resultater vi kan skabe, når vi får mere fleksibilitet og knap så firkantede procedurer. Det er både til borgernes og kommunernes gavn, siger Nils Borring.