Ældres ensomhed skal bekæmpes

Ensomhed er et alvorligt problem for en mindre gruppe ældre og kan medføre depression, øget behov for hjælp og tidlig død. Derfor sætter Kommunen nu penge af til at bekæmpe ensomheden.

En kvart million kroner skal resten af året styrke indsatsen på fire forskellige områder. Pengene kommer fra den såkaldte Ældremilliard.

Hver fjerde ældre har i en undersøgelse udtrykt, at det er svært at komme ind i et fællesskab som ny, så eksempelvis en flytning i de senere leveår kan sætte gang i ensomheden.

Derfor skal en stor del af de afsatte penge også bruges på en indsats rettet mod tilflyttere til lokalområder.

Særligt ensomme mænd
Den største andel af pengene, 100.000 kroner, går til at oprette fællesskaber for mænd.

Mænd er generelt fysisk stærkere, når de bliver ældre, men de er dårligere til at håndtere de tab, der er forbundet med alderdommen.

Blandt andet derfor er selvmordsraten for ældre mænd den højeste i Danmark. Mænd over 80 år foretager cirka fire gange så mange selvmord som jævnaldrende kvinder.

De 100.000 skal derfor bruges på at skabe fællesskaber for ældre mænd, eventuelt med inspiration med Kommunens fællesskab for kræftramte mænd, Naturkræfter, der har været en succes.

De resterende penge bruges på at tilbyde bedre transport til arrangementer og opfølgende besøg hos den efterlevende fra sygeplejer eller hjemmehjælper, når en plejekrævende ægtefælle dør.

Hele handleplanen skal evalueres i januar, før den eventuelt udbygges eller fortsættes.