Foto: Hospitalsenhed Midt

Nye læger er vilde med vores sygehus

Regionshospitalet Silkeborg er populært blandt nyuddannede læger. I en igangværende ansøgningsrunde Silkeborg afsat alle pladser på rekordtid og kan melde udsolgt før de store byers universitetshospitaler.

For en uge siden lød startskuddet for 591 nyuddannede læger, der skal vælge en afdeling til deres først års ansættelse, såkaldt klinisk basisuddannelse.

De nye læger vælger på skift efter lodtrækning, hvor de skal begynde henne i det nye år. Efter de første 135 havde indløst deres lykkenummer, kunne Diagnostisk Center i Silkeborg melde udsolgt på sine 10 uddannelsesstillinger.

- Vi kom i mål før de store universitetshospitaler i København, Aarhus, Odense og Aalborg, og det er ganske usædvanligt. Vi har modtaget flere officielle priser for vores lægeuddannelse, men vigtigst er det dog, at de uddannelsessøgende læger selv sætter pris på os ved at gå så målrettet efter vores uddannelsesforløb, siger ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center.

De medicinske overlæger - og ikke mindst de to uddannelsesansvarlige overlæger Hanne Storm og Jørgen Buhl - på Diagnostisk Center har investeret mange ressourcer i den lægelige videreuddannelse, efter at man i 2002 havde haft vanskeligt ved at besætte stillinger som reservelæge.

I dag får centret et to-cifret antal ansøgninger til de lægestillinger, der besættes efter opslag. Hertil kommer i snit et par uopfordrede ansøgninger om måneden.

Klinisk Basisuddannelse er det første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse efter universitetet. Efter tur vælger de tilmeldte læger sig ind på et ledigt forløb. Alle 10 KBU-forløb på Diagnostisk Center har et halvt år i intern medicin og et halvt år i almen praksis.

Kun tre afdelinger rundt om i landet nåede i mål før Silkeborg, og de havde kun henholdsvis en, syv og to ledige pladser.