Foto: Henrik R. S. Hansen

Sygehuset uddanner specialsygeplejesker

Regionshospitalet Silkeborg har specialuddannet fem sygeplejersker, der skal tage sig særligt af de operationspatienter, der får blodfortyndende medicin. Uddannelsen får opmærksomhed uden for Silkeborg.

Patienter, der har haft en blodprop, kommer i behandling med blodfortyndende medicin. Medicinen hæmmer blodets evne til at størkne, og behandlingen er derfor god til at forebygge nye blodpropper.

Men medicinen giver særlige udfordringer den dag, patienten skal opereres. I den situation er det nødvendigt at sætte den blodfortyndende behandling helt eller delvist på pause inden operationen for at nedsætte risikoen for blødning.

Som et af de første hospitaler i landet tilbyder Regionshospitalet Silkeborg nu sygepleje på specialistniveau til denne patientgruppe.

Den særlige uddannelse henvender sig primært til sygeplejersker på det hjertemedicinske område, men nu er Regionshospitalet Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi gået i front og har uddannet i alt fem sygeplejersker til ”antikoagulations-sygeplejerske” – i daglig hospitalsjargon kaldet AK-sygeplejerske.

Silkeborg-modellen har vakt opsigt rundt om i Danmark, blandt andet er AK-sygeplejerskerne inviteret til at holde foredrag om nyskabelsen på et kommende årsmøde i Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase.

AK-sygeplejerskernes opgave er at lægge en individuel behandlingsplan, der balancerer patientens risiko for henholdsvis blødning og blodprop, så patienten opnår den største sikkerhed i forbindelse med operationen.