Skolebørn skal have mere førstehjælp

Skoleelever vil gerne have mere fokus og undervisning i livreddende førstehjælp, i hvert fald hvis man skal tro de unges eget byråd.

På tirsdag skal Børne- og Ungeudvalget tage stilling til et forslag fra Ungebyrådet om mere førstehjælp i folkeskolen. Ungebyrådet foreslår obligatoriske temadage og mere undervisning i livredning.

Ungebyrådet, der består af 13-17-årige elever fra størstedelen af kommunens skoler, har mulighed for at indstille politiske forslag til det rigtige byråd.

De unge byrådsmedlemmer har udtrykt et ønske om flere kundskaber på førstehjælpsområdet. Skolechefen er enig og foreslår, at skoleafdelingen sender en opfordring til alle skoler med forslag til eksterne instruktører og kursusmateriale.

Både Midtjysk Brand & Redning og Social- og Sundhedsskolen er klar til at samarbejde med skolerne.

Elever i folkeskolen modtager i dag førstehjælpsundervisning i forbindelse med færdselslære, og det skal også indgå i idrætsundervisningen.