Foto: Silkeborg Kommune

Flere ledige skal have en coach

En coach-ordning for langtidsledige har været så succesfuld, at den nu udvides til at gælde flere og andre ledige.

Siden februar har Jobcentret haft en coach-ordning for ledige, der er gået ud over den toårige dagpengeperiode og har mistet retten til dagpenge.

Cirka 14. dag mødes de med deres coach til en personlig samtale. Den ordning har foreløbig fået flere end 300 langtidsledige i beskæftigelse, det skriver Ugebrevet Mandag Morgen.

- Det er gået over al forventning. Vi har hjulpet mange flere til at blive selvforsørgende, end vi havde regnet med, siger afdelingsleder på Jobcentret, Ann Tversted til Mandag Morgen.

Succesen har været så stor, at ordningen løbende er blevet udvidet, så personer i den sidste del af dagpengeperioden også får en fast coach.

Ifølge Mandag Morgen udvides ordningen igen fra årsskiftet, så ledige efter 16 måneder på dagpenge tilbydes coach-møderne.

Ann Tversted siger til Mandag Morgen, at den oprindelige forventning var en kommunal gevinst på 1,7 millioner kroner i løbet af en toårig projektperiode. Nu er forventningen skruet op til 10 millioner kroner.