Foto: Region Midtjylland

Million-ombygning på vej til sygehuset

Operationsfaciliteterne på sygehuset i Silkeborg står foran et gevaldigt løft.

Dagkirurgisk afsnit, hvor hospitalets læger hver dag blandt andet opererer dårlige skuldre, ømme knæ og andre skavanker, skal bygges om og forbedres.

Investeringen koster ifølge Region Midt 27,2 millioner kroner og vil betyde, at der kommer fem nye operationsstuer, så der samlet se bliver 15 operationsstuer til ambulante patienter på sygehuset i Silkeborg. Derudover skal der være et nyt opvågningsområde samt diverse støttefunktioner til operationsstuerne som eksempelvis kontorer, personalelokaler og depoter.

- I dag kan flere operationer udføres, uden at patienten bliver indlagt bagefter. Det er positiv, for man kommer hurtigere ovenpå, når man kommer hurtigt hjem. Men den udvikling stiller også krav til, at rammerne omkring operationerne på hospitalet er effektive, fleksible og overskuelige og understøtter personalets muligheder for at samarbejde bedst muligt. Det er det, ombygningen skal være med til at sikre, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.


Udbuddet på totalrådgiver-opgaven på projektet har Region Midtjylland netop sendt ud, og ombygningen er en del af en større moderniseringsplan for Regionshospitalet Silkeborg.

Tidligere er der blandt andet indrettet et nyt intensivt afsnit og etableret et nyt sengeafsnit til Center for Planlagt Kirurgi