Lokale elever tog til hovedstande for at demonstrere

Knap hundrede elever fra Silkeborg Produktionshøjskole deltog torsdag i en stor demonstration foran Christiansborg.

Anledningen var af 1. behandlingen af et lovforslag om harmoniseringen af lønnen til Produktionsskoleelever. Bag den formulering gemmer sig, at der skal skæres i skoleydelsen til landets produktionsskoleelever.

For hjemmeboende elever over 18 år vil skoleydelsen blive skåret fra 3854 kroner om måneden til .516 kroner, hvis de nye regler bliver gennemført. For udeboende bliver den skåret ned fra 7154 kroner om måneden til .416 kroner om måneden.

Lederne af landets produktionsskoler har protesteret mod lovforslaget, der vil betyde, at det for nogle unge bedre kan betale sig at gå på kontanthjælp end i skole.

Baggrunden for forslaget er, at skoleydelsen skal ned på det, der svarer til SU-niveau.