Herningvej lukkes fra mandag til fredag

Plejer du at køre gennem Lysbro via Herningvej, så skal du mandag til fredag i denne uge ud på en omvej.

Silkeborg Kommune oplyser nemlig, at Herningvej i Lysbro bliver lukket for gennemkørsel, da det nye boligområde Lysbroengen skal tilsluttes kloaksystemet.

Der er omkørsel af Vester Ringvej og Lysbrogade. Cyklister og gående kan fortsat passere vejen, oplyser kommunen på sin facebookside.

Afspærringen får også konsekvenser for dem, der plejer at tage bybus nummer fem fra Lysbro.

Midttrafik oplyser på sin hjemmeside, at stoppedestederne »Herningvej v. Funder Bakke« og »Herningvej v. Funderholmevej« bliver midlertidigt nedlagt i denne uge, mens arbejdet med at tilslutte Lysbroengen til kloaknettet står på.

I stedet opfordrer Midttrafik til, at man i stedet benytter sig af stoppestederne på »Funder Bakke v. Ærøvej« eller »Herningvej v. Lysbrogade«.