Sådan ser han ud borgmester Steen Vindum (V). Ifølge en undersøgelse ved 38 procent ikke

Få kender navnet på vores borgmester

Christian Kloch Larsen 

38 procent ved ikke hvem, der er borgmester i Silkeborg Kommune, viser undersøgelse

SILKEBORG Hvem er borgmester?

Hvis man spørger borgerne i Silkeborg Kommune, kender hele 38 procent ikke det rigtige svar.

Det viser en undersøgelse, som også afslører, at Silkeborg dermed skraber bunden på en liste over kommuner, hvor borgere kender deres borgmester.

Undersøgelsen er lavet i anledning af 10-året for kommunalreformen i 2007, hvor 271 kommuner blev lagt sammen til 98.

Et af hovedformålene med reformen var at skabe bedre betingelser for nærdemokrati og borgerinddragelse, men undersøgelsen viser, at det tilsyneladende ikke er lykkedes at styrke kendskabet til lokalpolitik.

De unge melder pas

Og det er især de unge, der melder pas. Ifølge undersøgelsen svarer hver anden under 30 år, at de ikke kender navnet på borgmesteren, og næsten seks ud af 10 ved ikke, hvilke partier der har flertal i byrådet.

Silkeborg Kommune deler sidstepladsen med Viborg, hvor borgmester Torben Nielsen (K) dog kun har haft to år til at slå igennem som borgmester, efter at Søren Pape blev konservativ partiformand og forlod kommunen til fordel for Christiansborg.

Esbjerg Kommune topper listen, hvor blot to procent ikke var klar over, at borgmesteren hedder Johnny Søtrup (V). Men han har til gengæld også siddet i borgmesterstolen siden 1994.

Og for de 38 procent, som ikke kender det rigtige svar i Silkeborg Kommune:

Borgmesteren hedder Steen Vindum. Han er valgt for Venstre og har været Silkeborg Kommunes borgmester siden 1. januar 2014.