Arkivfoto: Jens Anker Tvedebrink

Fire ud af 10 byggefirmaer vil mangle medarbejdere i 2017

Jakob Munk Schmidt 

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er det største problem for branchen ifølge ny undersøgelse

Mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Så enkelt er svaret, når man beder byggebranchen pege på den største udfordring i 2017.

Det viser en rundspørge blandt 655 virksomhedsejere foretaget af Deloitte.

Her siger hele 39 procent, at manglen på medarbejdere er den suverænt største hovedpine i det nye år. Til sammenligning frygter blot ni procent at mangle opgaver, mens syv procent er mest bekymrede over konkurrencen fra udenlandske håndværkere.

- 2016 var et rigtig godt år for byggebranchen, og 2017 ser allerede ud til at blive endnu bedre. Selvfølgelig skal man aldrig klage over travlhed og øget aktivitet. Bagsiden er dog, at mange virksomheder igen kan få svært ved at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Det er den virkelighed, der kommer til at præge branchen i år, siger partner i Deloitte, Thomas Frommelt.

Når der er pres på ressourcerne, kan mange virksomheder fristes til at stjæle medarbejdere fra konkurrenterne. Det er imidlertid en kortsigtet løsning, mener Thomas Frommelt.

- I år kommer vi helt sikkert til at se flere medarbejdere, der vil blive tilbudt en højere løn for at lave et hurtigt skift til konkurrenten. På den lange bane får man dog sjældent mere loyale medarbejdere ved blot at give dem mere i løn. Som virksomhedsejer bør man hellere bruge sine kræfter på at skabe et ordentligt arbejdsmiljø og en god kultur, så de dygtigste medarbejdere vælger at blive.

I det hele taget burde mange virksomhedsejere tænke over, hvilket arbejdsmiljø de skaber omkring sig, mener Thomas Frommelt. Den traditionelle ledelsesstil i byggebranchen er nemlig under pres.

- Vi ved, at en del byggebosser stadig arbejder ud fra devisen om, at medarbejderne bare skal passe deres job eller indkassere en røvfuld. Det er dog en ledelsesstil, der er kraftigt på retur af den simple grund, at medarbejderne flygter fra den.

- Som leder bør man i stedet bruge energien på at rose og anerkende samt på at give medarbejderne nye udfordringer. Det er en langt mere farbar vej til at skabe en sund virksomhedskultur, siger han.

Endelig vurderer Thomas Frommelt også, at manglen på kvalificeret arbejdskraft vil gøre det endnu mere attraktivt at tage flere lærlinge om bord.

- Det er klart, at når der er pres på lønningerne, og bunken af ansøgere er tom, vil mange virksomhedsejere se på at øge antallet af lærlinge for at få opgaverne løst. Allerede nu ser vi, at nogle virksomheder har foretaget massive investeringer i lærlinge som den primære fødekæde af nyt talent. Det er succesformel, som flere sandsynligvis vil forsøge at kopiere, siger han.

Næst efter mangel på kvalificeret arbejdskraft nævnes prispres som byggebranchens største udfordring i 2017.

Fakta:

Hvad er den største udfordring for din virksomhed i det kommende år?

- Mangel på kvalificeret arbejdskraft: 39 procent

- Prispres: 28 procent

- Mangel på opgaver: ni procent

- Finansiering: otte procent

- Konkurrence fra udenlandske håndværkere: syv procent

- Garantiramme: tre procent

- Andet/ønsker ikke at svare: seks procent

Tallene er baseret på svar fra 720 aktører i byggebranchen, heraf 655 virksomhedsejere.