Backtee-direktøren Thomas Knudsen

Backtee flytter ind i golfklub

Jesper Rosenquist 

Den danske producent af golftøj og golfbags, Backtee, flytter hovedkontoret i Silkeborg til Silkeborg Ry Golfklub

SILKEBORG Efter mange års ophold på AC Illums Vej i Silkeborgs nordlige industrikvarter har den danske producent af golftøj og golfbags, Backtee, besluttet sig for at rykke hovedkontoret til Resenbro og leje sig ind i lokalerne i Silkeborg Ry Golfklubs klubhus. Backtee er en del af Jysk-koncernen, men har også direktør Thomas Knudsen som medejer.

I samarbejdsaftalen mellem Backtee og golfklubben indgår også en aftale om, at Backtee fra 1. marts overtager driften af pro-shoppen i Silkeborg, der hidtil har været drevet af klubben.

Nyt servicekontor
Samtidig gennemføres en allerede planlagt flytning af klubbens servicekontor til pro-shoppens lokaler, hvor både medlemmer og greenfeegæster fremover vil kunne blive betjent.

Den øvrige del af pro-centrets arbejde med undervisning og driften af driving range vil fortsat ligge i klubbens regi under ledelse af headpro Jan Henriksen.

- Vi glæder os meget til at flytte ind i de autentiske omgivelser i golfklubben, der kun kan være med til at inspirere os yderligere og samtidig styrke vort brand i al almindelighed. Samtidig vil overtagelsen af en af Danmarks flotteste og mest veldrevne pro-shopper give os nogle fantastiske muligheder og synergieffekter, siger Thomas Knudsen, direktør i Backtee i en pressemeddelelse.

Godt samarbejde
Golfmanager i Silkeborg Ry Golfklub, Mads Faber, glæder sig over, at man står over for en udvidelse af et i forvejen godt samarbejde med Backtee gennem mange år.

- Vi fremtidssikrer, at vore medlemmer og gæster fortsat kan nyde godt af den flotte pro-shop, og med flytningen af klubbens servicekontor vil både medlemmer og gæster opleve et bedre og mere personligt serviceniveau, mens klubben opnår en mere hensigtsmæssig anvendelse af personalet i højsæsonen, siger Mads Faber, der også kan glæde sig over en økonomisk vinding gennem aftalen med Backtee:

- Det vil styrke klubbens økonomi med lejeindtægten både fra pro-shoppen og den del af klubbens lokaler, der tidligere stod ubrugte hen. Med aktivering af disse lokaler kan vi glæde os til endnu mere liv i klubhuset året rundt, siger Mads Faber.

Ressourcer frigivet
Også Silkeborg Ry Golfklubs PGA-headpro, Jan Henriksen, ser en fordel i samarbejdsaftalen med Backtee.

- Klubbens overdragelse af pro-shoppen til Backtee vil frigive nogle ressourcer til vores pro-team, der i fremtiden vil kunne fokusere endnu mere på golfundervisning og rejseaktiviteter til fordel for vore medlemmer og gæster. Og vi er stolte over, at en stærk og professionel forpagter som Backtee kan se værdien i de seneste års arbejde med at skabe en af Danmarks flotteste pro-shopper, siger Jan Henriksen.