- Med Eniig fik vi et navn

Eniig kan beholde Eniig-navnet

Jakob Munk Schmidt 

Det lokale energiselskabs konkurrent i Kolding ved navn Ewii fik ikke noget ud af at lægge sag an

SILKEBORG Eniig - det tidligere Energimidt - kan fortsætte med at benytte Eniig som firmanavn.

Det ligger fast efter, at det Silkeborg-baserede energiselskab mandag fik medhold i en navnestrid ved Sø- og Handelsretten i København.

Det var et andet energiselskab Ewii - det tidligere Trefor - i Kolding, som havde anlagt sagen. I Kolding mente man, at Eniig-navnet lå for tæt op ad Ewii-navnet.

Ewii følte sig krænket i henhold til varemærkeloven, men to ud af tre medlemmer i Sø- og Handelsretten var ikke enig i.

Martin Romvig er administrerende direktør i Eniig-hovedkvarteret på Tietgensvej, og afgørelsen kommer ikke bag på ham.

- Det gik som vi havde håbet og regnet med fra starten. Kendelsen fra Sø- og Handelsrettens var den, vi havde forventet, siger Martin Romvig til Midtjyllands Avis.

- Vi er glade for afgørelsen. Det har aldrig været vores ønske, at vores navn kunne blive forvekslet med noget andet, og det er selvfølgelig dejligt, at vi nu også har Sø- og Handelsrettens ord for, at det er sådan, siger Eniig-direktøren.

Martin Romvig tager rettens afgørelse til efterretning, og han siger, at det overraskede ham, da det sidste år stod klart, at Eniig ville blive part i en retslig navnestrid.

- Vores opfattelse har hele tiden været, at vi har gjort tingene som de skulle være, siger Martin Romvig.

Var rettens afgørelse faldet ud til fordel for Ewii, kunne Eniig i sidste ende være blevet tvunget til at ændre navn.

Afgørelsen i retten var med to stemmer mod en. Ordlyden i flertalsafgørelsen er:

»Parternes navne og varemærker ligner lydmæssigt hinanden, men adskiller sig ved, at Ewii udtales med et »v«, og Eniig udtales med et »n«. Synsmæssigt adskiller parternes navne og varemærker sig mere navnlig ved, at der er fire bogstaver og et »w« i Ewii, mens der er fem bogstaver og et »g« i Eniig. I begrebsmæssig henseende er der en klar forskel mellem evig og enig, og parterne har ved deres markedsføring lagt vægt på at skabe association til henholdsvis begreberne evig og enig. På denne baggrund finder vi efter en samlet vurdering ikke, at der er risiko for forveksling af parternes navne og varemærker, og det findes derfor ikke sandsynliggjort, at Eniig a.m.b.a. krænker Ewii A/S’ rettigheder efter varemærkeloven, selskabsloven, domæneloven eller markedsføringsloven. Allerede som følge heraf er betingelserne for at nedlægge forbud efter retsplejelovens kapitel 40 ikke opfyldt«.

Den tredje dommer mente modsat, at der var risiko for forveksling af parternes navne og varemærker. Men flertallet bestemte, og det betyder, at Ewii skal betale 50.000 kroner i sagsomkostninger til Eniig.