Foto: Martin Ballund

Advarsel: Giftige alger i Almind Sø

Jesper Rosenquist 

Silkeborg Kommune har fundet en art af røde blågrønalger i Almind Sø og fraråder badning

SILKEBORG Hvis du er typen, der gerne tager en vinterdukket i Almind Sø, så fraråder Silkeborg Kommune, at du bliver på land. Kommunen har nemlig konstateret, at der er en art af røde blågrønne alger i søen.

Algerne er til stede ved både Øster Søbad og Vestre Søbad, som begge er populære steder for vinterbadere.

Silkeborg Kommune anbefaler, at der ikke bades så længe den rødlige farve er synlig i vandet.

De røde alger er en art af blågrøn alge, der som regel lever på dybt vand. Algerne kan være giftige og give gener i form af hudirritation, hovedpine og kvalme med videre.

Silkeborg Kommune følger situationen nøje, og der er opsat skilt ved Østre og Vestre Søbad med oplysning om, at badning frarådes. Når situationen forbedres, vil skiltene blive fjernet, oplyser Silkeborg Kommune på sin hjemmeside.