Om vinteren ses der ofte mange fugle, herunder en del svangsvaner, i Sminge Sø.

Fugletur til Sminge Sø

SILKEBORG Søndag den 29. januar har Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening i Silkeborg sammen arrangeret en eftermiddagstur, hvor deltagerne skal se på vinterfugle ved sø og å.

Turen går til Sminge Sø. Deltagerne mødes på p-plads ved Allinggårdsvej tæt på fugletårnet ved søen, og går herfra ned til fugletårnet. Der er blandt andet gode muligheder for at se flokke af sangsvaner, der kommer til overnatning på søen. Sminge Sø har gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet, især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet.

Der er også gode chancer for at se stor skallesluger, hvinænder, troldænder, lille lappedykker, gæs m.fl.

Deltagerne skal desuden høre lidt om, hvorfra fuglene kommer, og hvordan de klarer at overleve de til tider barske vejrforhold.

Arrangørerne minder om, at man skal huske varm påklædning og fodtøj samt evt. medbringe kaffe eller te til at varme sig på. Tilmelding ikke nødvendig.