Nyt hjemløse-tilbud er en succes, men der mangler billige boliger, viser evaluering. Foto: Jakob Stigsen Andersen

I Silkeborg Kommune mangler der billige boliger til udsatte

Kenneth Husum 

SILKEBORG De nye, lavere sociale ydelser har gjort det sværere for socialt udsatte at finde betalelige boliger og sværere for kommunerne at finde egnede boliger, som eksempelvis kontanthjælpsmodtagere har råd til at bo i.

Nu understreger en ny evaluering fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Rambøll af hjemløse-strategien Housing First, at selvom både borgere og kommuner har særdeles gode erfaringer med strategien, så giver manglen på billige boliger store problemer i forhold til kommunernes mulighed for at udbrede indsatsen, så flere hjemløse kan få gavn af den. Det skriver Dansk Socialrådgiverforening.

Silkeborg Kommune er en af 24 kommuner, der har taget den nye metode i brug for at hjælpe hjemløse. Det er sket i form af et botilbud på Borgergade. Her har manglen på billige boliger også gjort det sværere at hjælpe udsatte og hjemløse videre fra de akutboliger, hvor det er meningen, at de kun skal bo i kort tid, inden de får en permanent bolig.

Manglen på betalelige boliger er blevet forværret i forbindelse med indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen, integrationsydelsen samt uddannelseshjælpen til unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år.

Netop derfor bør Folketinget tage SFI-evalueringen til sig, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

- Når kommunerne - trods de gode resultater - ikke har mulighed for at udrulle indsatserne til det nødvendige antal mennesker, så er man fra Christiansborgs side nødt til at gøre noget. I Dansk Socialrådgiverforening opfordrer vi til at rulle de fattigdomsskabende ydelser tilbage eller som minimum sikre, at alle i Danmark har adgang til en betalelig bolig, siger hun.