Foto: Martin Ballund

Lis Thavlov fortæller om biblioteket bag facaden

SILKEBORG Onsdag 1. febuar fortæller leder af Silkeborg arkiv, Lis Thavlov, historien om Silkeborg Bibliotek.

Den begynder 4. november 1899, hvor et frø til biblioteket blev lagt i jorden, da sognepræsten pastor F. V. Viberg, begav sig til sin skrivepult og forfattede en artikel om »En sag, som i mange år har ligget mig - og flere - på hjertet«. Under overskriften »En læseforening« skildrede han varmt og veltalende den megen glæde og nytte, Silkeborgs indbyggere kunne få af en »større, god bogsamling«.

Frøet spirede og bogsamlingen voksede sig fra »biblioteksværelset« og ind på Hostrupsgade, hvor Silkeborg Bibliotek efterhånden har holdt til i næsten 100 år. Siden er der gennem årene bygget til og bygget om.