Det Regionale Arbejdsmarkedsråd(RAR) i Østjylland har præsenteret de seneste tal for ledighed og beskæftigelse i Østjylland.

Ledigheden falder og beskæftigelsen stiger i Silkeborg

Camilla Abildgaard Skovmose 

Antallet af ledige i Silkeborg er faldet med 0,3 procent og beskæftigelsen er steget med 1,3 procent siden oktober 2015

SILKEBORG Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Silkeborg er steget fra 35.481 i oktober 2015 til 35.929 i oktober 2016. Det er en stigning på 448 personer, og det svarer til en vækst på 1,3 procent.

Også i resten af Østjylland har der været er beskæftigelsen steget. Fra oktober 2015 til oktober 2016 er 4.504 personer kommet i arbejde, og det svarer til en vækst på 1,4 %. Stigningen er størst i Aarhus Kommune, hvor der er 2.198 flere i job end i oktober 2015.

- Der er meget positivt med en vækst i beskæftigelsen på 4.500. Antallet af ledige er også faldet og går i den rigtige retning. Vi kan i stigende grad se effekten af den nye visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagere som nu i udgangspunktet matches jobparate og dermed tæller med i ledighedstallene. Derfor falder ledigheden ikke så markant, siger Viggo Thinggaard, næstformand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd(RAR) i Østjylland.

Antallet af ledige i Silkeborg er desuden faldet med 0,3 procent. I oktober 2015 var der 1.648 ledige, mens der i oktober 2016 var 1.513 ledige.

Ledigheden er faldet i seks ud af 11 østjyske kommuner og steg dermed en smule i de resterende 5 kommuner. Der er dog en ekstra tilgang til ledighedstallene, som ifølge RAR Østjylland skyldes ændret visitationspraksis for integrationsydelsesmodtagerne, hvilket trækker ledigheden op.