Foto: Colourbox

Foredrag: Kristendom ved sygdom og død

SILKEBORG Onsdag den 8. februar om formiddagen får Kirkehøjskolen i Silkeborg besøg af professor Lars Qvortrup, Aalborg, der vil holde foredrag over emnet »Hvad er kirkens og kristendommens funktion ved sygdom og død?«.

I oplægget siger han, at når vi selv eller vore nære pårørende er alvorligt syge eller døende, ved vi godt, hvad læger, psykologer og socialmedarbejdere kan gøre for os. Læger kan helbrede og lindre. Psykologer kan trøste og eventuelt stille en sorgdiagnose. Socialmedarbejderen kan hjælpe os med praktiske problemer. Men hvad forventer vi af kirken? Kommer den ikke bare på tværs af de andre institutioner?

Qvortrups svar er, at kirken kan hjælpe os til at håndtere det afgrundsdybe paradoks, som døden er for et moderne menneske, og at den kan levere ritualer, der giver et sprog til det, vi ikke kan fatte. Men hans svar er også, at det gør kirken langt fra godt nok.

Før foredraget er der kaffe. Mødet holdes i Medborgerhuset på Bindslevs Plads.