Autoværnet er opbygget på en måde, så hullerne i autoværnet og kassetten med rockwool lukker støjen ind. Bagsiden af kassetten er lukket, så mest mulig af støjen absorberes. Grafik: NAG1

Forsøg: Nyt autoværn skal sluge trafikstøj

Camilla Abildgaard Skovmose 

Vejdirektoratet vil teste et nyt, støjdæmpende autoværn på en 800 meter lang strækning ved Pårup

PåRUP Kan et autoværn andet end at sikre bilerne - kan det for eksempel også dæmpe støjen fra bilerne? Det skal et forsøg give svaret på, når Vejdirektoratet sætter det første eksemplar af et nyt, dansk autoværn op ved Pårup vest for Silkeborg, hvor der i februar bliver sat 800 meter af autoværnet op på Viborgvej.

- Pårup ligger langs den stærkt trafikerede Rute 13, hvor de lokale borgere er generet af trafikstøjen. Det er netop i sådanne situationer, at støjværnet forventes at have den største effekt, fortæller Jette Voigt, der er projektleder i Vejdirektoratet, i en pressemeddelelse.

- Placeringen af et støjdæmpende autoværn tæt på vejen og dermed trafikstøjen vil helt givet have en effekt for de nærmeste huse. Hvor stor effekten er, vil vores forsøg fortælle mere om. Men dette autoværn kan have store perspektiver for vores indsats mod støj, siger Jette Voigt.

Det støjdæmpende autoværn er udviklet af det danske firma NAG1 i samarbejde med Rockwool, Volkmann & Rossbach og RMIG. Autoværnet bestod i december en eksamen i sikkerhed efter en grundig crashtest i Italien.

Nu glæder Leon Samsø Pedersen, der er adm. direktør i NAG1, sig til at få afprøvet produktet ude i virkeligheden.

- Vi har arbejdet længe med at få finpudset alle detaljerne i autoværnet, så det leverer en støjdæmpende effekt uden at gå på kompromis med sikkerheden, som naturligvis er det vigtigste. Vi er glade for, at Vejdirektoratet nu stiller en strækning og deres ekspertise til rådighed i dette forsøg, siger han.

Senere i år vil to strækninger på det kommunale vejnet også få opsat det nye autoværn og dermed indgå i det samlede forsøg. De første resultater af forsøget ventes at være klar allerede i år.

Autoværn med huller og rockwool
Det støjdæmpende autoværn består af et traditionelt autoværn, der er perforeret med små huller.

Autoværnet har derefter fået påsat en kassette af strækmetal med rockwool. Vejsiden af både autoværnet og kassetten er således åben, så rockwoollen bedre kan sluge trafikstøjen. Bagsiden af kassetten er lukket, så mest muligt af den dæmpede støj bliver inde i kassetten.

- Vores idé med at lade autoværnet være med til at dæmpe støjen har mødt stor opbakning i ind- og udland, både blandt vores samarbejdspartnere i projektet og nu også i stat og kommune. Vi tror på, at autoværnet fremover vil kunne hjælpe mange mennesker, der bor langs vejene, til at få et bedre støjmiljø, siger Leon Samsø Pedersen.