Arkitekturen på byerne ved Silkevejen var noget af verdens flotteste.

Billedforedrag fra Silkevejen

SINDING Fredag den 10. februar om eftermiddagen er der billedforedrag i Sinding Forsamlingshus.

Det er Silkeborgs tidligere stadsbibliotekar, Peter Birk, der fortæller om rejser på Silkevejen fra Kina til Istanbul.

Silkevejen gemmer på de mest drabelige historier om verdens store erobrere Kublai Khan, Timur Lenk, Dareios og Alexander den Store. Silkevejen fragtede ikke kun handelsvarer, men også nye ideer, kultur og religiøse forestillinger. Der opstod store byer langs Silkevejen med kulturcentre, der i perioder var datidens Europa langt overlegne, og arkitekturen er noget af verdens flotteste.

Det bærende element i foredraget er en lang række af Peter Birks egne fotografier. Men foredraget giver også prøver på de forskellige litterære og musikalske traditioner langs Silkevejen.

Arrangementet er gratis.

Kaffe og hjemmebag kan købes.