Tidligere biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen, holder foredrag i Gødvad.

Luther – dengang og nu

GØDVAD Tidligere biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen, holder torsdag den 9. februar om aftenen foredrag i Gødvad Sognegård om »Luther - dengang og nu«.

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luthers 95 teser imod afladen blev opslået på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev startskuddet til den reformation, som i de følgende år forandrede kirke og samfund i en stor del af Europa.

I foredraget belyser Karsten Nissen, hvad der skete i forbindelse med reformationen, og især hvad Martin Luthers anliggende betyder for os hver især.

Desuden vil foredraget skildre reformationens politiske, kulturelle og sociale betydning for det danske samfund.