I vinterferien er der gang i produktionen i »Bøtten«, og alle kan prøve selv at fremstille et ark papir.

Papirmuseet ser på reformationen

Der kan trækkes linjer fra reformationen til papirdynastiet Drewsen

SILKEBORG Papirmuseet på Papirfabrikken i Silkeborg tager i vinterferien hul på en udstilling om Reformationen, som i år fylder 500 år.

Martin Luther var meget begejstret for bogtrykkunstens fremkomst, som havde gjort det muligt at udbrede hans tanker i stor stil. Den hurtige udbredelse af protestantismen havde næppe været mulig uden papir og bogtryk. Papirmuseet har fokus på en af hans kampfæller - Ernst der Bekenner. Han havde studeret samtidig med Martin Luther i Wittenberg. Han studerede statsadministration, men kendte Luthers tanker.

Senere blev han Hertug af Celle og Lüneburg, og han blev en stærk forkæmper for de protestantiske tanker. Han så også store muligheder i det trykte budskab - men han skulle have noget at trykke på! Derfor grundlagde han i 1538 en papirmølle i en nærliggende landsby, Lachendorf. Forpagtningen af møllen skulle betales med papir til udbredelse af Ernst der Bekenners tanker.

En senere papirmager og forpagter af papirmøllen hed Markus Drewsen. Han overtog senere møllen og lavede mange forbedringer. Siden 1714 har Papirmøllen været i Drewsen familiens eje. I dag er det en stor moderne papirfabrik Drewsen Spezialpapiere GmbH, som i 1993 overtog Silkeborg Papirfabrik A/S, som hermed igen kom til at bære Drewsen-navnet.

Der vil som altid være gang i »Bøtten«, hvor alle kan prøve kræfter med at fremstille et ark papir. Papirmusset har åbent alle dage i uge 7.