Foto: Colourbox

Film og generalforsamling i Balle

BALLE Onsdag den 15. februar har Balle Sogns Lokalhistoriske Forening generalforsamling. Den holdes i Balle Sognegård, Balle Bygade 3, Balle Kirkeby.

Selve generalforsamlingen er kun for medlemmer, og den ventes klaret på en halv times tid. Herefter er der forevisning af filmen om Hjejlens 100 års jubilæum, hvor alle er velkomne. I forbindelse med filmforevisningen vil Elva Lundorf Jensen fortælle om sin deltagelse i filmen.