Stor fremgang for Aktive Kvinder

Foreningen, der nu har over 500 medlemmer, holder generalforsamling 1. marts

SILKEBORG Onsdag den 1. marts har Aktive Kvinder Silkeborg generalforsamling og kan se tilbage på endnu et aktivt år med stor medlemsfremgang.

Aktive Kvinder Silkeborg har det sidste par år foretaget ændringer i tilbuddene om arrangementer, og blandt andet har foreningen haft en række foredrag med kendte personer fra tv- og medieverdenen.

Denne ændring har resulteret i en kraftig medlemstilgang, i 2016 kom der således 109 nye til, så foreningen i dag tæller 525 medlemmer, det er det største antal i foreningens 86-årige historie. I løbet af de sidste tre år er medlemsantallet således blevet fordoblet.

2016 har været et særdeles aktivt år for foreningen. Året startede med et nytårsarrangement med spisning og musikalsk underholdning. Blandt fordragsholderne i årets løb har været Henrik Byager, Chris MacDonald, Sisse Fisker og Cecilie Frøkjær.

Årets første udflugt gik til »Galleri Galschiøt« i Odense. I august var der tur til Århus Psykiatrisk Historisk Museum og den sidste udflugt var en juletur til Valdemar Slot.

Også i forbindelse med generalforsamlingen er der foredrag. Det holdes af Lise Egholm, der i 18 år var skoleleder på Rådmandsgades Skole på Nørrebro i København og blev kendt for at tale lige ud af posen i debatter om folkeskole og integration.

I oplægget til foredraget siger hun blandt andet: »Hold nu op, jeg har brugt lang tid på at diskutere halalslagtet kød, kristendomsundervisning og badning efter gymnastik. Jeg har råbt og skreget af muslimske fædre, der ikke ville give mig hånden, og som sagde, at de ville tale med den rigtige chef. Efterhånden fandt de ud af, at det jo altså var mig, der var chefen.«

Generalforsamling og foredrag holdes i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg.