Fejringen af renheden startede torsdag på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og fortsætter de kommende dage i blandt andet Silkeborg. Foto: Hospitalsenhed Midt.

Hurra for rengøringsfolkene i Silkeborg og Hammel

Jakob Munk Schmidt 

193 ud af 200 tjekkede lokaler på fire sygehuse var helt som de skulle være

SILKEBORG/HAMMEL Rengøringen er i orden på Region Midtjylland-hospitalerne i Hospitalsenhed Midt.

Det gælder hospitalerne i Silkeborg, Hammel, Viborg og Skive, og ved et rengøringstjek blev 96,33 procent af de undersøgte lokaler godkendt uden bemærkninger.

Hospitalsenhed Midt havde i januar besøg af Dansk Servicerådgivning, som kommer en gang om året for uvildigt at tjekke rengøringskvaliteten på de fire hospitaler.

- Rapporterne fra kvalitetskontrollen er glædelig læsning. Vi fik fuld godkendelse på 96,33 procent af de 200 lokaler, som Dansk Servicerådgivning gennemgik fra A til Z, siger funktionsleder Kirsten Jæger fra HE Midts Servicecenter.

I alt 8383 lokaler er omfattet af kontrollen, og ingen i HE Midts serviceorganisation vidste på forhånd, hvilke lokaler det uvildige Dansk Servicerådgivning udtog til kontrol.

De 200 udvalgte lokaler fordelte sig på alle fire hospitaler, og det var lokaler, der i dagligdagen bliver brugt til vidt forskellige formål - primært det patientrettede arbejde.

- Kravene var højere i år end tidligere. Og så meget desto flottere er det, at vi stort set har fastholdt sidste års høje godkendelsesprocent, som lå på 96,78, tilføjer Kirsten Jæger.

Syv ud af de 200 gennemtjekkede lokaler blev afvist - med bemærkning i den samlede rapport om, at alle afvisninger var enkeltstående tilfælde og altså ikke tegn på et generelt skred i kvaliteten på et bestemt område.

På de fleste hospitaler er rengøringsopgaven organiseret i en central service- eller rengøringsafdeling. HE Midt har gode erfaringer med en anden organisationsform, hvor serviceassistenterne er ansat lokalt i det afsnit, hvor de har deres daglige arbejde.

- Ud over den årlige eksterne kvalitetskontrol holder vi intern kvalitetskontrol tre gange om året. Og her slår det mig altid, at serviceassistenterne er yderst fokuserede på, at deres arbejde har afgørende betydning for patienternes sikkerhed. Samtidig er de virkelig gode til at balancere deres indsats fleksibelt i forhold til afsnittets samlede behov for serviceydelser. De to ting i forening med vores organisering af serviceopgaven er efter min mening baggrunden for det flotte resultat, fremhæver Kirsten Jæger.