Foto: Colourbox

Forelæsning om trælse dyr livestreames i Silkeborg og Gjern

SILKEBORG Tirsdag og onsdag i næste uge kan man overvære en forelæsning om uønskede dyrearter i den danske natur, når der bliver livestreamet fra Aarhus Universitet. Silkeborg Bibliotek livestreamer forelæsningen tirsdag aften, og dagen efter sker det samme i Gjern Kultur- og Idrætscenter.

Her fortæller professor i vildtøkologi Jesper Madsen fra Institut for Bioscience om »Når dyr bliver trælse«. Foreløsningen sætter fokus på dyr som skarver, bramgæs, krondyr, gråsæler, ulve og råger, som er både elsket og hadet. Hvad sker der egentligt, når en dyreart pludselig bliver uønsket? Hvor stort er problemet og hvordan løser vi det?

Det er nogle af de spørgsmål, Jesper Madsen vil give et svar på.