Lions-klubberne sælger de kommende uger tulipaner.

Lions-klubber klar med tulipaner mod misbrug

Lions Theodora og Lions Silkeborg sælger tulipaner for at skaffe penge til kampen mod unges misbrug og mobning

SILKEBORG I denne og næste uge er der mulighed for at være »med Lions - mod misbrug«, som organisationen selv udtrykker det.

De to lokale klubber, Lions Theodora og Lions Silkeborg, samarbejder igen i år om salg af tulipaner til virksomheder, forretninger og private. Overskuddet anvendes til det lokale forebyggende arbejde blandt kommunens unge, så de er bedre rustet til at sige nej tak til misbrug af alkohol og euforiserende stoffer samt nej til mobning og vold.

- Tulipan-aktiviteten starter i denne uge, og vi håber igen i år på stor opbakning til et evigt aktuelt emne, siger Ida Kvorning, som er en af tovholderne på aktiviteten.

Overskuddet fra tulipansalget går ubeskåret til forskellige misbrugsforebyggende initiativer og projekter i Silkeborg-området. Det sker i tæt samarbejde med SSP (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi) i Silkeborg kommune.

Aktiviteterne har til formål at skabe betingelser for, at unge ikke kun afstår fra overdreven indtagelse af alkohol eller misbrug af euforiserende stoffer, men at de også får en holdning til f.eks. mobning og vold.

I samarbejde med SSP i Silkeborg har der i løbet af 2016 været afholdt workshops og forebyggelsesdage på en række ungdomsuddannelser med titlen »Dit liv - dit valg«. På flere skoler har Jesper Grønkjær holdt inspirerende foredrag om at »blive høj på oplevelser«.

Af andre aktiviteter kan bl.a. nævnes sommerferietilbud til kommunens unge, forskellige tilbud til udsatte unge med særlige behov og sidste skoledag for 9. klasses elever, hvor Lions yder tilskud til T-shirts, vand, scene og busser fra oplandet, så de unge kan komme sikkert hjem.

Lions klubbernes medlemmer sørger selv for salg og aflevering af buketterne, så man helt undgår administrationsudgifter.