Flygtningehjælpens frivillignet holder informationsmøde

SILKEBORG Dansk Flygtningehjælp Frivillignet Silkeborg holder på mandag den 6. marts om aftenen et informationsmøde om mulighederne for at engagere sig frivilligt i mødet med flygtninge.

Man kan gøre en frivillig indsats på en række forskellige områder, for eksempel som kontaktperson, mentor eller sprogtræner til en familie eller person med flygtningebaggrund.

Og samtidig kan man så selv møde nye mennesker og kulturer og få en øget forståelse på tværs af kulturer.

Mødet holdes i Frivilligcentret på Estrupsgade 4 i Silkeborg.