Der skal serveres mere økologi på plejecentrene.

Nu skal der mere økologi på plejecentrene

Kenneth Husum 

Køkkenpersonale på plejecentre skal efteruddannes i økologi

SILKEBORG Sidste år fik køkkenpersonale i kommunens daginstitutioner efteruddannelse i økologi. Nu gælder det kommunens plejecentre, hvor der skal serveres mere økologisk.

Onsdag eftermiddag kickstarter et toårigt projekt på Hotel & Restaurant, Teknisk Skole Silkeborg, med fokus på økologisk omlægning inden for plejecenterområdet. Denne gang deltager køkkener fra både Silkeborg Kommune og Syddjurs Kommune.

Køkkenpersonalet på plejecentrene i de to kommuner skal i løbet af 2017 og 2018 undervises på Hotel og Restaurant på Teknisk Skole Silkeborg.

Forløbet er led i et stort anlagt projekt, som støttes af Natur- og Erhvervsstyrelsen. I denne omgang har omlægningsprojektet »Økologisk omlægning i tanke, ord og handling« modtaget 1,5 millioner kroner, som skal give de i alt 78 deltagere et kompetenceløft med undervisning i både teori og praksis. De skal prøve kræfter med økologisk madlavning, besøge økologiske producenter og virksomheder, høre oplæg fra eksperter og endeligt igennem sparring mellem de erfarne folk i køkkenerne.

Det overordnede mål med projektet er at medvirke til omlægning til økologi inden for plejecenterområdet i Silkeborg og Syddjurs Kommune og derved bidrage til den nationale Økologiske Handlingsplan, hvor målsætningen er, at 60-90 procent af maden er økologisk i de offentlige køkkener i 2020.

Det er intentionen at økologiprocenten i plejecentrene i Silkeborg Kommune øges til 25 procent i 2017 og en målsætning på 30-60 procent økologi nås i 2018. I Syddjurs Kommune er intentionen at nå 30 procent økologi i 2018.

Teknisk Skole Silkeborg var også koordinator på projektet i 2015-2016, hvor Hotel- og Restaurant afviklede et lignende forløb for køkkenpersonalet i Silkeborg Kommunes daginstitutioner – og med stor succes idet de deltagende institutioner nu er oppe på 75 procent økologi i gennemsnit. Det har langt overgået målet, der var på 60 procent.