Træning for hjernen i SG

SILKEBORG Silkeborg Gymnastikforening tilbyder træning for hjernen - »Smart træning« med start mandag den 6. marts på Sølystskolen, Gran Allé.

Smart træning er bygget op om øvelser, der træner forskellige dele i hjernen. Kernen i træningen er, at hjernen skal skabe flere forbindelser. De opstår i læringssituationer, og derfor er smart træning fuld af udfordringer hele vejen igennem. Øvelserne er en kombination af motorisk træning, sensorisk træning og logisk tænkning. Det kan fx være øvelser med bolde, hvor man skal huske kastemønstre, træning af øjnenes koordinering og bevægelser på kryds og tværs i rummet.

Træningen skal hjælpe deltagerne til at være mere fokuserede, effektive og åbne overfor ny læring i hverdagen. Smart træning er for alle, og øvelserne er ikke fysisk hårde.