Der findes mange forskellige former for droner og mange forskellige anvendelsesmuligheder.

Op at flyve med aftenskolen

Bjarne Gregersen 

Foredrag og debat om droner i Gjern

GJERN Mandag den 13. marts kan man komme op at flyve med Gjern Aftenskole.

Det foregår dog med begge ben på jorden, for det handler om droner og at flyve med droner, når aftenskolen inviterer til foredrag og debataften i Gjern Kultur- og Idrætscenter.

Det er Drone Alliancen ved Hans Hansen og Martin Gornitzka, der står for aftenen, hvor de vil fortælle og demonstrere, hvad droner kan bruges til.

Droner anvendes i dag til mange formål. Militæret har anvendt dem igennem en årrække, men nu bruges de også af politi og redningsvæsen, i det civile erhvervsliv og af private i fritiden. Droner anvendes blandt andet til kreative optagelser, kortlægning og inspektion og i landbruget. Og der er eksperimenteret med pakketransport og fremtidsmulighederne er mange.

Derudover vil de to specialister fortælle om forskellige former for droner, deres teknik og historie, nuværende og kommende anvendelsesmuligheder, lovgivningen på området, samt udfordringer og muligheder. Der bliver også mulighed for at se en drone i aktion, hvis vejret tillader det.