Silkeborg får iværksætter-cafe

Bjarne Gregersen 

Innovation Silkeborg og Erhverv Silkeborg vil have lokale iværksættere til at mødes

SILKEBORG Onsdag eftermiddag den 8. marts inviteres der til den første iværksættercafe af en række, og det foregår i byrådssalen i det gamle rådhus.

Bag initiativet står erhvervsinitiativerne Innovation Silkeborg og Erhverv Silkeborg, der håber at få bragt så mange iværksættere sammen som mulig.

For Iværksættercaféen er en unik mulighed for at mødes og sparre med andre lokale iværksættere, og få skabt et netværk, der peger fremad. Med cafeen bliver der skabt et uformelt og hyggeligt møderum, hvor selvstændige og andre nysgerrige deler viden og erfaringer.

På den første cafe er der på forhånd sat tid af til at sætte fokus på lean-startup metoden til iværksætteri, hvor man som iværksætter får værktøjer til at reducere risiko og ressourceforbrug og at sikre sig, at der er kunder eller brugere til den løsning, man udvikler.

Ved cafeen vil lokale iværksættere også være inviteret ind for at fortælle om deres rejse fra oprindelig tanke til, hvor personen er i dag.

Deltagernes udgangspunkt og din erfaring er ikke afgørende for at deltage i cafeen, men åbenhed og lyst til at give og modtage er caféens omdrejningspunkt.

De fremtidige cafe-møder ligger som udgangspunkt anden onsdag i hver måned.