Trafikuheld ved Demstrup.

Trafikuheld efter spejlglatte veje her til morgen

Bjarne Gregersen 

Flere biler er kørt galt nord for Demstrup

DEMSTRUP PÅ trods af, at frosten og vinterkulden har sluppet grebet om det midtjyske i løbet af natten, lyder der alligevel meldinger om, at der flere steder pletvis er spejlglatte veje her til morgen.

Blandt andet på Kjellerupvej nord for Demstrup i retning mod Viborg. Det var klokken 06.26, der indgik meldinger til Silkeborg Brand og Redning om, at flere biler var kørt galt på strækningen, og at en bil var væltet om.

Der indgik også melding om, at der er fastklemte i forbindelse med uheldet. Det viste sig dog, at det ikke var tilfældet.

- Tre biler var kørt i grøften uafhængig af hinanden, og den ene var væltet om på taget. Men der var heldigvis ingen tilskadekomne, fortæller indsatsleder Vagn Erik Jensen fra Midtjysk Brand og Redning.

Han var tilkaldt til vejen i første omgang, fordi der var indgået melding om, at vejen var glat, og at det muligvis skyldtes noget oliespild. Reelt var der altså tale om isglatte vejstrækninger.