Sogneaften i Balle om Bonhoeffer og nazismen

BALLE Den tyske teologiske lærer og præst Dietrich Bonhoeffer er emnet for et foredrag ved en sogneaften i Balle Sognegård onsdag den 15. marts.

Foredraget, der har titlen »Dietrich Bonhoeffer - liv og konsekvens«, holdes af Henning Thomsen, der er teologisk stiftskonsulent i Viborg.

Dietrich Bonhoeffers virke som teologisk lærer og præst falder sammen med nationalsocialisternes fremgang og magtovertagelse. Allerede fra februar 1933 anes således omridset af en konfrontation. En anelse, der bliver til vished op til krigsudbruddet 1939. Og som endegyldigt manifesterer sig i, at Bonhoeffer den 5. april 1943 arresteres - for ikke siden at løslades, før han i krigens sidste dage henrettes ved hængning.

Det særlige ved Bonhoeffer er, at han konstant forsøgte at udmønte denne dramatiske histories udvikling teologisk. Den åbenlyse gudløshed tolker han som Guds bevægelse ind i og ud af verden. Hvordan og hvad det betyder vil foredraget belyse.