- Da vi ved forrige kommunalvalg spurgte en række politikere til deres syn på cyklismen, var der ingen grænser for, hvor positive, de var. Og så er det jo interessant – ikke mindst her i et nyt valgår - at se på, hvor mange forbedringer, der rent faktisk er kommet, og hvilke forbedringer, der er planlagt i den nye plan, siger Leif Thomsen, der er formand for den lokale afdeling af Cyklistforbundet.

Plan skal få flere op på cyklen

Kenneth Husum 

Cyklistforbudnet holder debatmøde om cyklismens fremtid

SILKEBORG Hvad gør Silkeborg for at undgå, at borgerne vælger cyklen fra? Det handler kommunens nye cykelhandlingsplan om, og nu indbyder Cyklistforbundet i Silkeborg til debatmøde om planen.

Selv om det er lykkedes at få flere til at bruge cyklerne i de store byer som København og Aarhus, så falder mængden af cyklister på landsplan. Vi kan være på vej mod de første generationer, der aldrig rigtigt har cyklet. Det konstaterer Cyklistforbundet i Silkeborg, og tilføjer, at udviklingen i antallet af cyklister i kommunen gennem de senere år er gået i stå.

- Det er i princippet katastrofalt, for man skal ikke mange generationer frem uden tilgang af nye cyklister, så har vi ikke cyklister mere. Derfor er der al mulig grund til fortsat at arbejde for at gøre det attraktivt at vælge det begavede alternativ til bilen, nemlig cyklen, siger den lokale formand af Cyklistforbundet og medlem af forbundets hovedbestyrelse, Leif Thomsen.

Kommunens nye Cykelhandlingsplan beskriver, hvad man fra kommunens side vil gøre ved udviklingen i Silkeborg, og med udgangspunkt i den vil Cyklistforbundets lokale afdeling sætte cyklismen på dagsordenen ved et offentligt debatmøde.

På mødet gennemgår kommunen de vigtigste punkter i Cykelhandlingsplanen.

En af forvaltningens medarbejdere stiller op, og foreløbigt to politikere, formanden for vej- og trafikudvalget Frank Borch-Olsen (K) og medlem af trafikudvalget Hans Okholm (SF), har givet tilsagn om at møde op for at diskutere planens indhold.

Også borgergruppen Omstilling Silkeborg, som arbejder for en bæredygtig udvikling af Silkeborg deltager i mødet og præsentere deres visioner om at gøre Silkeborg til cyklernes by.

Aftenmødet finder sted i Medborgerhuset mandag 20. marts. Efter mødet holder lokalafdelingen af Cyklistforbundet sin ordinære generalforsamling.