Patient sigtet for at udløse brandalarmer

SILKEBORG Med få dages mellemrum blev Silkeborg Sygehus i februar ramt af to falske brandalarmer, idet en gerningsmand havde trykket på de manuelle brandtryk i kælderen til bygning 2.

Ved episoden 24. februar gjorde sygehuspersonalet imidlertid nogle iagttagelser, og disse observationer var stærkt medvirkende til, at politiet ret hurtigt fik en 49-årig mand fra Hampen i kikkerten.

Han var patient på sygehuset, og han er nu blevet sigtet for at have udløst den falske brandalarm 24. februar.

Det er strafbart og en overtrædelse af straffelovens paragraf 135, som har en strafferamme, der går fra bødestraf op til tre måneders fængsel.