Foto: Colourbox

Tilfredse patienter på Regionshospitalet Silkeborg

SILKEBORG Patienterne er meget tilfredse, når de vurderer deres oplevelser på Hospitalsenhed Midts hospitaler. Heriblandt Regionshospitalet Silkeborg.

Det var de også i 2015, men endnu mere i 2016 – det viser svar fra både de indlagte og de ambulante patienter samt de fødende.

Der er blandt andet bedre karakterer fra patienterne på områder, der er vigtige for, at hospitalsbesøgene foregår på patientens præmisser. For eksempel om det samlede forløb er godt tilrettelagt for de ambulante patienter, og om patienterne har samtaler med personalet om, hvordan de selv kan håndtere deres sygdom/tilstand.

Det viser nye rapporter (LUP Somatik og LUP Fødende) fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Rapporterne baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt en stor gruppe af patienter.

På 23 ud af i alt 137 spørgsmål giver patienterne bedre karakterer i år end sidste år. Og kun på fem af spørgsmålene er der en tilbagegang i forhold til 2015.

- De nye LUP-resultater giver et solidt billede af, hvor stabile vi er i forhold til sidste år, og at patienterne vurderer os blandt de bedste både i regionen og på landsplan, konstaterer Michael Braüner Schmidt, der er lægefaglig direktør på Hospitalsenhed Midt.