Lisbeth Smedegaard fortæller om at skrive moderne salmer ved en sang-eftermiddag i Linå Sognehus.

Moderne salmer

LINÅ Kan salmer være moderne? Det vil salmedigter Lisbeth Smedegaard give svar på torsdag i Linå Sognehus, hvor hun fortæller om de tanker, man gør sig som salmedigter i en moderne tid. Det sker ved en salmesangseftermiddag, hvor der synges nogle af Lisbeth Smedegaards salmer.

- Ligesom en præst i sin prædiken må forsøge at fortolke evangeliet, så det kaster lys ind over den verden, vi lever i, sådan må man også som salmedigter forsøge at finde det billedsprog, der kan give liv til en nutidig tolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og bøn, fortæller Lisbeth Smedegaard.